Bloog Wirtualna Polska
Są 1 277 082 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
.

Zdjęcia w galeriach.


Trzeci Szczyt KE Poświęcony Równości - Sztokholm 11/2009

piątek, 20 listopada 2009 0:01


 Paweł Rogaliński, SztokholmW dniach 16-17 listopada odbył się szczyt Komisji Europejskiej współorganizowany przez prezydencję szwedzką i mający miejsce w Sztokholmie. Dotyczył on szeroko pojętej równości oraz walki z dyskryminacją. Zaproszono blisko 300 gości z całej UE reprezentujących:
- rządy państw członkowskich
- organizacje unijne (w tym oczywiście przedstawicieli Komisji Europejskiej)
- partnerów socjalnych i biznesowych
- media (11 wybranych dziennikarzy z 27 państw Unii Europejskiej).

Ja należałem do tej 11-tki dziennikarzy reprezentujących media unijne. Moje wrażenia i wywiady będę sukcesywnie publikować, natomiast poniżej wklejam tekst (zaczerpnięty ze strony www.se2009.eu) w Paweł Rogaliński, Sztokholm języku angielskim dotyczący tego spotkania:

Protection against discrimination is a human right

Around 300 participants representing governments, the European Commission, civil society, the social partners, the business sector and the media will gathered today and yesterday to discuss how to cooperate for equal rights and opportunities. At the same time, negotiations chaired by the Swedish Presidency on a new anti-discrimination directive are ongoing.

A range of issues will be highlighted at the conference, including diversity in the private and public sectors and how cooperation between different  Paweł Rogaliński, Sztokholmactors can be improved. A seminar will also be held on the role of the media with regard to diversity and equality.  Two issues that will be given attention throughout are LGBT issues and the situation of the Roma.

"Europe should be characterised by openness, respect and equal rights and opportunities for all in society. We still face major challenges today, not least violations of the rights of the Roma and of LGBT people. I hope that this year's Equality Summit will inspire all actors, in the public and private sectors, the media and civil society, to boost and improve cooperation for equality and against discrimination," says Minister for Integration and Gender Equality Nyamko Sabuni.

"Discrimination is still a problem in the EU - 16 percent of people report experiencing it in the last year - Paweł Rogaliński, Sztokholm and Europeans fear it could get worse with the economic downturn. We have a strong legal framework to tackle discrimination in Europe, but we need to continue our efforts to make sure that people know their rights to equal treatment and can use them in practice. And we need the skills of everyone to overcome this crisis: an equal opportunities workplace is both good for workers and business. Today's Equality Summit is crucial in focusing attention on these issues and promoting cooperation between actors both at EU and national level so that we can take on discrimination together," says European Commissioner Vladimir Špidla.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

WYRÓŻNIENIE PRZEZ POLSKĄ FUNDACJĘ IM. ROBERTA SCHUMANA

wtorek, 09 czerwca 2009 1:06

rundacja im. roberta schumana, czy europa potrzebuje nowego roberta schumana, Paweł Rogaliński, Pawel Rogalinski, rogalinski.bloog.pl, konkurs dziennikarski, blog dziennikarski, dziennikarz polonijny
Polska Fundacja im. Roberta Schumana z siedzibą w Warszawie przyznała mojej pracy wyróżnienie w konkursie "Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana?"


Tuż obok zamieszczam zdjęcie dyplomu i bardzo dziękuję za dotychczasowe, duże wsparcie z Waszej strony.

Serdecznie pozdrawiam,

Paweł Rogaliński

PS. Oficjalne wyniki: http://www.schuman.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=889%3Alista-laureatow-konkursu-czy-europa-potrzebuje-nowego-roberta-schumana&catid=125%3Aczy-europa-potrzebuje-nowego-roberta-schumana&Itemid=201&lang=pl


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Komisja Europejska: Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Równość Szans

poniedziałek, 18 maja 2009 14:41


W dniach 14-16 maja odbyły się konferencja i warsztaty organizowane przez Komisję Europejską: Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans. Do Brukseli zaproszono (prócz prezydencji czeskiej) przedstawicieli osób wykluczonych społecznie, delegacje organizacji charytatywnych oraz po jednym przedstawicielu mediów z każdego kraju. Ja, będąc dziennikarzem polonijnym, zostałem zaproszony jako reprezentant Wielkiej Brytanii. Wrażeniami ze spotkania podzielę się nieco później, teraz zaś przedstawiam program wyjazdu oraz jego główne cele (i oczywiście zdjęcia).

 Parlament Europejski, Bruksela, Paweł Rogaliński, www.rogalinski.bloog.pl, rogalinski.bloog.pl, dziennikarz polonijny

UE słucha ludzi w potrzebie: udzielić im głosu


Delegacje reprezentujące osoby doświadczające ubóstwa oraz specjalistów od tej kwestii zbiorą się w Brukseli w dniach 14-16 maja na dorocznym Europejskim Spotkaniu ds. Ludzi Doświadczających Biedy. Tegoroczna, ósma już edycja tego wydarzenia nosi nazwę „Gdzie mieszkamy. Czego potrzebujemy." i jest współorganizowana przez Komisję Europejską, czeską prezydencję UE oraz Europejską Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). Komisja i państwa członkowskie przygotowują działania na rok 2010, ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym, w związku z czym powyższe spotkanie okaże się dla liderów europejskich nieocenionym źródłem. Spotkanie obejmie wyczerpujące dyskusje na temat rzeczywistości codziennego życia w zakresie dostępu do odpowiedniego i przystępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego, integracji finansowej oraz dostępności właściwych podstawowych usług na dobrym poziomie jakościowym.

 

Celem tego dorocznego spotkania jest zapewnienie osobom doświadczającym ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego szansy na wyrażenie swoich niepokojów i aspiracji oraz nawiązanie bezpośredniego dialogu z przedstawicielami rządów krajowych, instytucji unijnych, organizacji pozarządowych i grup interesów. Unikatowa formuła spotkania została pomyślana w ten sposób, aby rozszerzyć komunikację dwustronną i otworzyć się na nowe formy dialogu. Delegacje będą reprezentować wszystkie 27 państw członkowskich, a wśród decydentów znajdą się osoby skoncentrowane na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na szczeblach krajowych i unijnym oraz dziennikarze. Planuje się także zapoznanie się z autentycznymi świadectwami ludzi doświadczających ubóstwa, aby zapewnić decydentom wyjątkową sposobność lepszego oszacowania warunków bieżących i różnic na szczeblach krajowych.

 Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, Paweł Rogaliński, dziennikarz polonijny, sesja plenarna, rogalinski.bloog.pl, www.rogalinski.bloog.pl

Otwarty dialog, poszukiwanie rozwiązań

Zgodnie z oczekiwaniami spotkanie to spełni również funkcję forum rodzącego nowe pomysły działań i inicjatyw skupionych na poprawie egzystencji 78 milionów ludzi doświadczających ubóstwa w UE. Statystyki z roku 2007 wskazują, że 8% obywateli (w wieku powyżej 18 lat) zatrudnionych w 27 krajach UE żyje poniżej progu ubóstwa. Dyskusje będą koncentrować się na trzech głównych tematach:

  • Mieszkalnictwo. Ekonomiści badający zjawisko biedy i mierzący próg ubóstwa skupiają się na kosztach zakwaterowania, gdyż zazwyczaj to właśnie mieszkalnictwo pochłania najwięcej zasobów w porównaniu do innych wydatków. Z drugiej strony zapewnienie dostępu do dobrze utrzymanych lokali mieszkalnych leżących w granicach możliwości finansowych wymaga podjęcia wspólnego wysiłku przez wszystkie zainteresowane strony. Obecnie obowiązuje zbiór aktów prawnych i strategii związanych z mieszkalnictwem i zakwaterowaniem; wprowadzono także środki zapobiegające korupcji przy wyznaczaniu wsparcia mieszkaniowego i finansowego. Konieczne jest jednak podjęcie większych wysiłków zmierzających do zredukowania ilości przymusowych eksmisji oraz zapewnienia lepszego dostępu do przystępnych cenowo socjalnych lokali mieszkalnych na terenie całej UE, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i młodych rodzin.

 Przemowa - Paweł Rogaliński, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, Paweł Rogaliński, dziennikarz polonijny, sesja plenarna, rogalinski.bloog.pl, www.rogalinski.bloog.pl

  • Integracja finansowa. Dostęp do usług finansowych, np. podstawowego kredytu, wiąże się bezpośrednio i głęboko z wykluczeniem społecznym. Ludziom doświadczającym ubóstwa często odmawia się dostępu do usług finansowych; będzie to ważny i pilny temat na zbliżającym się spotkaniu.

 

  • Podstawowe usługi. Europejczycy doświadczający ubóstwa borykają się również z wyzwaniami w zakresie dostępu do podstawowych usług, jak transport publiczny, zaopatrzenie w wodę i energię, usuwanie odpadów, usługi pocztowe, edukacja, opieka zdrowotna i usługi socjalne. Jako że zaspokajają one codzienne potrzeby ludzi, owe podstawowe usługi są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznej i regionalnej spójności w Europie. Władze publiczne są odpowiedzialne za zapewnienie dostępu do nich, bez względu na ich opłacalność bądź jej brak na wolnym rynku.

 

Utorować drogę dla roku 2010

Komisja Europejska i państwa członkowskie przygotowują obecnie działania na rok 2010, ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym.

Jednym z najważniejszych rezultatów warsztatów przeprowadzonych na spotkaniu będzie przedyskutowanie i wymiana opinii na temat aspiracji delegacji krajowych, jeżeli chodzi o przesłanie Roku oraz wkład w zaprojektowanie strategii europejskiej w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej na lata następujące po roku 2010. Podczas podsumowania spotkania każda delegacja powiesi na „drzewie" symboliczne przedmioty i/lub przesłania reprezentujące ich konkretne plany dotyczące zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

 Lunch,  Pałac Egmont, Palais d'Egmont, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, Paweł Rogaliński, dziennikarz polonijny, rogalinski.bloog.pl, www.rogalinski.bloog.pl

Bieżący kryzys gospodarczy wymaga wnikliwej koncentracji na kwestii ubóstwa

Wpływ społeczny bieżącego kryzysu gospodarczego jest jednym z głównych elementów, jakie należy wziąć pod uwagę w dyskusjach podczas 8. Dorocznego Spotkania Ludzi Doświadczających Biedy. W latach 2001-2007 średni poziom wzrostu gospodarczego 27 państw członkowskich UE wynosił rocznie 2,1%. Nowe miejsca pracy pomogły zredukować procent gospodarstw domowych bez zatrudnienia do poziomu 9,3% w 2007 r. Jednak najnowsze dane wskazują, że w dalszym ciągu zagrożonych ubóstwem jest 16% Europejczyków. Chociaż najlepszym zabezpieczeniem przed biedą jest dobrej jakości zatrudnienie, ubóstwo doświadczane przez osoby pracujące (na poziomie 8%) dowodzi, że nie wszystkie miejsca pracy mogą dać taką pewność. Dane wskazują jednocześnie, że w kilku państwach członkowskich w wyniku dużego wzrostu poprawił się ogólny poziom życia osób ubogich, natomiast ich względna sytuacja poprawiła się lub pozostała na tym samym poziomie.

Perspektywy gospodarcze uległy drastycznej zmianie. W większości państw członkowskich poziom bezrobocia znacznie wzrósł, a w niektórych krajach prognozy gospodarcze przewidują dalsze zwolnienia. Najbardziej dotkniętymi ofiarami kryzysu będą te gospodarstwa domowe, w których żywicielami rodziny są osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy i pod względem społecznym. Stąd też pojawia się potrzeba stworzenia sieci bezpieczeństwa socjalnego, które będą na tyle mocne, aby zabezpieczyć ludzi przed porażką, i na tyle skuteczne, aby pomóc im odbić się, włączając ich na powrót do aktywnego udziału w życiu społecznym i na rynku pracy.

 Palais d'Egmont, Pałac Egmont, Paweł Rogaliński i Martin Zarsky, przedstawiciel czeskiego ministerstwa spraw społecznych, Martin Žárský, Komisja Europejska, Bruksela, www.rogalinski.bloog.pl, rogalinski.bloog.pl

Zapowiedź programu wydarzeń

Mówcami na spotkaniu pt. „Gdzie mieszkamy. Czego potrzebujemy." będą m.in. następujące osoby: Vladimír Špidla, unijny Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans; Marian Hošek, Wiceminister ds. Polityki Społecznej, Usług Społecznych i Polityki Rodzinnej, Republika Czeska; Martin Hirsch, Wysoki Komisarz ds. Aktywnej Solidarności i Walki z Ubóstwem, Francja, oraz Ludo Horemans, Prezes EAPN. Jérôme Vignon, Dyrektor ds. Opieki Społecznej i Integracji Społecznej, Komisja Europejska, oraz Jean-Marc Delizee, Sekretarz Stanu ds. Walki z Ubóstwem, Belgia, również wezmą udział w spotkaniu.

 

 ROZKŁAD PRACY DZIENNIKARZY:

Czwartek, 14 maja 2009 r.

 

19.00

Powitanie dziennikarzy prasowych

Piątek, 15 maja 2009 r.

 

09.30

Otwarcie spotkania

10.00 - 16.30

Warsztaty: „Gdzie mieszkamy. Czego potrzebujemy."

16.30 - 18.00

Spotkanie i sesja robocza delegacji krajowych

 

Możliwość przeprowadzenia wywiadów (wymaga potwierdzenia)

20.30

Obiad konferencyjny

Sobota, 16 maja 2009 r.

 

09.30 - 11.45

Raporty z warsztatów z udziałem delegacji

11.45 - 12.15

Sesja plenarna

12.15 - 13.15

Zadanie ustalenia celów przez delegacje

13.15 - 14.45

Lunch

8th European Meeting of People Experiencing Poverty


Brussels will host this regular event of the spring Presidencies on 15 and 16 May 2009.

This year's meeting bears the subtitle WHERE WE LIVE - WHAT WE NEED, and it will focus in particular on topics such as financial inclusion, including the issues of excessive debt, housing and access to basic services. It will be attended by Deputy Minister of Labour and Social Affairs Marián Hošek and Deputy Minister for Human Rights and Minorities Czeslaw Walek on behalf of the Czech Presidency.People who experience poverty and face the risk of social exclusion can directly meet and debate with those who shape and implement poverty-related policies and measures at both national and European level. National delegations of most EU Members States will have the opportunity to present both their good and bad experiences in the fight against poverty and social exclusion, to suggest solutions and to hang their own ideas for a solution on a symbolic wishing tree. Delegates from among people who experienced or are experiencing poverty are nominated by the national coordinators of the European Anti-Poverty Network (EAPN).

The 8th European Meeting of People Experiencing Poverty is organised by the Czech Presidency in cooperation with the EAPN, the European Commission and the Kingdom of Belgium.

The meeting is accessible to delegations of journalists.

Thursday, 14 May 2009

Hotel

19h00 - 21h30

Press welcome

Friday, 15 May 2009

Egmont Palace

10h00 - 11h00

Workshops - 1st session

11h00 - 11h30

Press briefing with Mr Vignon

11h30 - 12h30

Workshops - 2nd session

12h30 - 14h00

Lunch

14h00 - 16h00

Workshops - 3d session

16h30 - 18h00

Workshops: National Delegations

20h30 - 23h30

Conference dinner

Saturday, 16 May 2009

Egmont Palace

09h30 - 11h45

Delegation Workshop Reports

11h45 - 12h15

Plenary Session with Commissioner Spidla

12h15 - 13h15

2010 Wish Tree - Delegation hanging of symbolic objects

13h15 - 13h45

Press briefing with Commissioner Spidla

13h15 - 14h45

Lunch________________________________
*Materiały udostępnione przez Komisję Europejską: Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans


Podziel się
oceń
0
2

komentarze (6) | dodaj komentarz

Dziękuję wszystkim!

czwartek, 05 marca 2009 19:50NAJLEPSZY BLOG ROKU 2008!

w kategorii "Życie"

Paweł Rogaliński www.rogalinski.bloog.pl Blog Roku 2008

"Zakończyła się gala finałowa konkursów Wiadomości24.pl. Najliczniej reprezentowani byli blogerzy. W kategorii Życie zwycięzcą okazał się Rogalinski.bloog.pl Pawła Rogalińskiego".


To wszystko dzięki Wam! Serdecznie dziękuję!

Paweł Rogaliński Blog Roku 2008 Wiadomosci24.pl


Szczegółowe wyniki konkursów:


I. Działacz Obywatelski 2008 Roku, głosami Kapituły Konkursu:
Krzysztof Ostanówko

II. Działacz Obywatelski 2008 Roku, głosami internautów:
1. miejsce - Michał Misiorek
2. miejsce - Cezary Wyszyński, Adam Podgórski
3. miejsce - Pior Andrzejak

III. Dziennikarz Obywatelski 2008 Roku - głosami Kapituł Konkursu:
Marek Iwaniszyn

IV. Dziennikarze Obywatelscy 2008 Roku, głosami internautów:Paweł Rogaliński Najlepszy Blog 2008
1. miejsce - Mirosław Ogórka
2. miejsce - Marek Iwaniszyn
3. miejsce - Dawid Serafin

V. Specjalne wyróżnienie miesięcznika "Elle":
Agnieszka Sosińska

VI. Bloger 2008 Roku, głosami Kapituł Blogerów:
Autor bloga: Matka Kurka

VII. Bloger 2008 Roku, kategoria Polityka, głosami internautów:
1. miejsce - Chłodny Żółw
2. miejsce - Autor bloga Matka Kurka
3. miejsce - Azrael

VII Bloger 2008 Roku, kategoria Kultura i media, głosami internautów:
1. miejsce - Redakcja Redlog.pl
2. miejsce - Adam Fidusiewicz
3. miejsce - Marcin Kawa

VIII. Bloger 2008 Roku, kategoria Życie, głosami internautów:
1. miejsce - Paweł Rogaliński

2. miejsce - Katarzyna Kulpa
3. miejsce - Jolinda305

IX. Bloger 2008 Roku, kategoria Internet i technologie, głosami internautów:
1. miejsce - Łukasz Dzierżek
2. miejsce - Jan Pluta
3. miejsce - Jacek Laskowski

X. Bloger 2008 Roku, kategoria Fotoblog, głosami internautów:
1. miejsce - Nina Nowakowska
2. miejsce - Maria Wacławek
3. miejsce - Barbara Chocianowicz

Partnerem Konkursu Działacz Obywatelski 2008 Roku jest portal www.ngo.pl.

Fundacja Anny Dymnej" jest partnerem merytorycznym, a patronat nad tym konkursem objął
Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski. Platforma blogowa Salon24.pl jest partnerem internetowym konkursu Bloger 2008 Roku. Konkursy wspierają także portal Cafe News oraz platforma blogowa Moja Generacja.

Bloger 2008 roku, Paweł Rogaliński

Kapitułę Konkursu tworzyli:

- Stefan Bratkowski, honorowy prezes SDP,
- Paweł Fąfara, red. naczelny "Polski",

- Alina Gałązka, koordynatorka serwisu www.ngo.pl,
- prof. Wiesław Godzic, medioznawca, prodziekan SWPS,
- Tomasz Lis, dziennikarz, publicysta TVP,
- Barbara Mietkowska, red. naczelna miesięcznika "Elle",Bloger 2008 roku, Wiadomosci24.pl, Paweł Rogaliński
- Paweł Nowacki, redaktor naczelny Wiadomości24.pl,
- Krzysztof Olejniczak, laureat tytułu Dziennikarz Obywatelski Roku 2007 według internautów,
- Janina Paradowska, publicystka tygodnika "Polityka",
- Beata Pawlikowska, dziennikarka Radia Zet, pisarka i podróżniczka,
- Andrzej Pieczyrak, laureat tytułu Dziennikarz Obywatelski Roku 2007.


Zdjęcia z portalu Wiadomosci24.pl:
http://d.wiadomosci24.pl/g2/40/5f/02/90700_1236323294_cd14_p.jpeg

http://d.wiadomosci24.pl/g2/cf/dd/a3/90660_1236281128_3a02_p.jpeg

oraz:

http://www.press.pl/lewa_strona/pokaz.php?id=1436&strona=1

całość tekstu na stronie Wiadomości24:

http://www.wiadomosci24.pl/blog/marek_iwaniszyn_i_miroslaw_ogorka_dziennikarzami_90455-2--1-a.html

Polska Presse:

http://www.polskapresse.pl/biuro_prasowe/915.html?ses_pp=7c4c7f98b99093f70a7147988c4a671f

NGO.pl:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/439491.html

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

The Bleeding Gypsy Heart

piątek, 06 lutego 2009 21:16


Poniżej zamieszczam odnośnik do tłumaczenia (na język angielski)  artykułu "Krwawiące cygańskie serce", który wygrał w Wielkiej Brytanii w konkursie "For Diversity. Against Discrimination. Special Award on Roma":

kliknij TUTAJ


Natomiast oficjalne wyniki
zostały umieszczone tutaj:

kliknij TUTAJ


Serdecznie pozdrawiam,
 Paweł Rogaliński


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Licznik odwiedzin:  253 269  

Jestem dziennikarzem czasopism krajowych i polonijnych. Napisane teksty umieszczam na blogu. Poruszam tematy dotyczące głównie polityki, gospodarki, emigracji i języków obcych. Tworzenie bloga traktuję jako rozrywkę i przyjemność, zaś pisanie artykułów to moja pasja.
____________________
WESPRZYJ MÓJ BLOG!


Jeśli podoba Ci się mój blog - wesprzyj go! Wklej link www.rogalinski.com.pl na swoją stronę lub znane Ci forum!
Z góry bardzo dziękuję.

Paweł Rogaliński

PRZEMOWY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

***14.04.2007 Uniwersytet Łódzki, "Polskie przekłady literatury anglojęzycznej". Prezentacja pracy pt. "Harry Potter's Translation - Has Andrzej Polkowski Managed to Put It Into Polish Successfully"?

***19.04.2008 Uniwersytet Łódzki, "Zniekształcenie rzeczywistości w przekładzie". Prezentacja pracy pt. "Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza w tłumaczeniu Jeremiaha Curtina jako przykład braku zrozumienia historii Polski przez obcokrajowca oraz trudności z odzwierciedleniem kolorytu językowego w przekładzie na język angielski".

***06.06.2009 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, "Intercultural Communication in the European Context". Prezentacja pracy pt. "Socio-political Aspects of Minorities’ Life in the Baltic States as an Example of Multicultural Clash between Neighbouring Nations and Difficulties in the Institutionalisation of the Three Political Systems".

Statystyki

Odwiedziny: 253269
Bloog istnieje od: 3946 dni

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Ulubione blogi

Kalendarz

« styczeń »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

O moim bloogu

Jestem dziennikarzem, publicystą oraz blogerem. W swoich artykułach opisuję życie Polonii rozsianej po całym świecie oraz bronię praw osób dyskryminowanych i najuboższych. Wraz z kolejnymi publikacjam...

więcej...

Jestem dziennikarzem, publicystą oraz blogerem. W swoich artykułach opisuję życie Polonii rozsianej po całym świecie oraz bronię praw osób dyskryminowanych i najuboższych. Wraz z kolejnymi publikacjami poruszającymi ważne kwestie społeczne, zostałem nagrodzony m.in. przez Komisję Europejską, Polską Fundację im. Roberta Schumana, grupę wydawniczą Polskapresse i Fundację im. Heinza Schwarzkopfa. Zdobyłem również tytuły: Bloger 2008 roku w kategorii „Życie”, Najlepszy Blog 2010 i Dziennikarz Obywatelski 2009 roku. W lutym 2011 roku zostałem nominowany przez Parlament Europejski do tytułu Młodego Europejczyka Roku. Współpracuję też z Komisją Europejską i jako przedstawiciel polskiej prasy uczestniczę w szczytach poświęconych sprawom społecznym. Moim celem jest pisanie o życiu i problemach szarych obywateli. Serdecznie zapraszam na mój NOWY BLOG WWW.ROGALINSKI.COM.PL, gdzie znajdą Państwo wiele artykułów i interesujących informacji.

schowaj...

Lubię to